Välkommen till den kyrka där du bor!

Vi vill uppmuntra dig att be för den stad där du bor! Du kan tillsammans med andra kristna komma överens om en böneplats och bönetid där ni söker stadens bästa. För tips och tankar finns Sverigebönen – ett bönenätverk som ger stöd i bönearbetet.

Skänk mig förmågan att inte be enbart med munnen; hjälp mig så att jag kan be från djupet av mitt hjärta.

Martin Luther King Jr

Jag har många gånger tvingats ner på knä i den överväldigande vetskapen om att jag inte hade någon annanstans att ta vägen.

Abraham Lincoln

Bön är ett lika naturligt trons uttryck som andning är livets.

Jonathan Edwards

Be, så skall ni få. Sök, så skall ni finna. Bulta, så skall dörren öppnas. Ty den som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas.