Skip to main content

Idag på förmiddagen besökte vi First Baptist Dallas Church. En mycket upplyftande erfarenhet. I denna församling har bönen en stor plats. När man för några år sedan byggde en ny kyrkolokal så flyttade man idén med bönebänkar i stolsraderna in i den nya lokalen. Mitt i gudstjänsten så uppmanar pastorn till en bönepaus då han framme i talarstolen går ner på knä. Nere i bänkraderna fäller besökarna ut bönebänkarna och alla tar en stund i knäböjande bön.

I ett stort närliggande hus som församlingen äger är den översta våningen vikt för bön. Där är det också förbönstjänst under hela tiden gudstjänsterna pågår.

Mitt i det som församlingen är och har speglas det i en atmosfär av bön och beroendeställning till Gud. Ofta betonades under rundvandringen att det som skett hade varit möjligt på grund av Guds nåd och människors generositet. Församlingen har sett cirka 1800 avgörelser för Jesus de senaste två åren och är helt skuldfria på sin nya byggnad.

Att alltid vara beroende av Gud är en hemlighet som varje kristen gemenskap bör vårda på ett ömt sätt.

Roger Arnfjell