Skip to main content

Just nu befinner vi oss i Dallas. USA:s bibelbälte. Här finns Dallas Baptist University som har 5000 studenter. Det som varit väldigt tydligt gång på gång är hur man vårdat detta med bön i denna starkt kristna miljö. När Dallas Baptist University för flera år sedan fick en ny verksamhetsansvarig så började han sin anställning med att värva 1000 förebedjare för skolan.

Idag under inledningen på de seminarier vi deltar i nämndes detta. Då berättar den som är kursansvarig att alla 30+ deltagare i seminarierna är föremål för personlig förbön från den som är  ordförande för missionsorganisationen. Han berättar också att han vid ett tillfälle behövde hjälp i bön för något speciellt. När han säger det till den som är ordförande för organisationen så ber han att få skriva upp det. Han tar fram en anteckningsbok, bläddrar fram till en sida och säger; ”Här har jag din sida med dina böneämnen.”

Det är ju också här i USA som man upplevt fantastiska böneväckelser och haft stora väckelseevangelister som till exempel Billy Graham. Och det är precis som om denna bönens Ande bevarats på ett tydligt sätt i de olika sammanhang vi fått möta under dessa dagar.

Den lärdom vi bär med oss är att låta allt vi gör vara impregnerat i bön.

Roger Arnfjell