Skip to main content

Be, så skall ni få. Sök, så skall ni finna. Bulta, så skall dörren öppnas. Ty den som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas.
Matteus evangelium 7:7-8

Det är tre olika former som används för att illustrera att vi får komma till Gud för de olika saker vi behöver; be, söka och bulta. Det sista är taget från situationen när man knackar på en dörr för att få komma in.

Man skulle kunna säga att det är fråga om något av en naturlag som beskrivs för bönens funktion i Guds rike. Verbformerna för orden beskriver en pågående, fortsatt handling; ”var upptagen med att bedja”, ”var och en som fortsätter att bedja”…

Bönens plats är miraklernas början. När lärjungarna bad sände Gud den Helige Ande. När församlingen bad för Petrus kom änglar och befriade honom från fängelset. När de troende har bett så har väckelser och förnyelsetider kommit.

Kom ihåg att det händer alltid något när du ber! Fortsätt att be!