Skip to main content

Bibeln är rik på exempel när människor ber. Snart upptäcker vi att vi kan be under livets alla förhållanden:

 • Be när du inväntar Guds ingripande.
 • Be när du är i nöd.
 • Be när du behöver vishet i speciella situationer.
 • Be när allting tycks gå emot.
 • Be när du står inför oöverstigliga problem.
 • Be när du behöver veta Guds speciella vilja för ditt liv.
 • Be när du ser någon annan person vara i nöd.
 • Be när du har önskningar som du vill att Gud ska höra.
 • Be när Guds folk behöver förnyelse.
 • Be när du behöver den Helige Andes ledning och hjälp.
 • Be när du inte vet vad du ska be om – Den Helige Ande vill hjälpa.
 • Be när du är ute på resa.
 • Be om änglars beskydd.
 • Be att Gud sänder arbetare till skörden.
 • Be att Guds ord blir förkunnat.
 • Be att du inte förlorar gnistan i tron.

Vad du än möter i livet är det närmaste hjälp du kan komma en enkel bön till Gud. Han är närvarande och vill möta dig och ditt behov.