Skip to main content

Sveriges väckelsehistoria rymmer många berättelser om eldsjälar som fulltändigt förändrat sin omgivning. Mormor i Herrestad är ett sådant exempel. Hon kom som invandrare och flykting till ett område där det var fattigt och svårt och bosatte sig på Herrestad i Kärda socken. Hon blev legendarisk under namnet Mormor på Herrestad. En röst från tiden säger att ” det regnade andliga eldsgnistor ut över Sverige från Herrestad”.

För mormor i Herrestad var Guds ord och bön något väldigt viktigt. Så här såg ett dagsprogram ut på Herrestad:

  • Mellan 07.00-08.00. Bön i mormors sängkammare för de av husfolket som skulle ut på arbete och inte kunde närvara vid ordinarie morgonbön.
  • 9.00 efter kaffet. Ordinarie morgonbön i förmaket.
  • 16.00 Efter kaffet. Samlades alla och mormor läste ett stycke ur Scrivers själaskatt.
  • Kvällsbön

Ovan program taget från hemsidan www.mormor.se.

Mormor i Herrestad betraktas som en av pionjärerna i Sverige när det gäller diakoni. Hennes insatser sträckte sig först och främst till de fattiga i Värnamos omgivning. Hon grundade ett hem för föräldralösa barn. Under missväxten på 1830-talet grundade hon Fruntimmersföreningen i Kärda som gav understöd till arbetslösa kvinnor i utbyte mot arbetsinsatser. Denna arbetsförmedling utvidgades till flera kommuner.

”Året är 1837, den 5 december, på morgonen. Mormor sitter ensam på sitt rum. Plötsligt känner hon en kraftig maning i sitt inre. En inre röst som hon själv identifierar som Den Helige Ande. Hon upplevde sig tvingad att hålla missionsbön. Redan samma dag samlar hon sitt husfolk till den första inofficiella missionsbönen på Herrestad.”

Dessa missionböner hölls första måndagen varje månad på Herrestad i 22 år.

Mormor i Herrestad eller Emilie Petersen fick vara ett redskap i 1800-talets Sverige till att en hel bygd upprättades.

Lär mer på www.mormor.se

Emilie Petersen var en eldsjäl som förändrade sin omgivning genom en stark tro på Gud, hans Ord och bönens kraft. Idag får jag och du ta upp stafettpinnen och göra skillnad där vi finns.