Skip to main content

Ole Hallesby skriver om bönen i ditt dagliga liv:
”Det kommer att mer och mer gå upp för dig, att bönen är det viktigaste du utför, att du därför inte kan använda din tid bättre än till bön, närhelst du kan få tillfälle till det: i enrum och i gemenskap, medan du arbetar, medan du vilar, medan du går på gatan. Var som helst!
I sanning, vi kan inte använda tiden bättre!

Så låt oss bruka bönen! Lägg in ansökningar hos honom i det höga var du ser, att det är något som fattas hos dig och de dina eller hos någon av de andra, som du träffar om dagen. Uppskjut det inte, utan sänd iväg dem! Och skriv på dem alla: ’Endast om det förhärligar ditt namn!’
Sänd du bara ansökningarna åstad på bönens trådlösa telegraf! Däruppe blir de omsorgsfullt upptecknade och ordnade. Och så kommer de i Guds timme tillbaka som bönhörelser. Och ju mer du lämnar frågan om tiden eller timmen för bönhörelsen, desto friare och ledigare ska du vara för bön.

Och så skall du få se!

Ju längre du går fram på din livsväg på detta sätt, desto fler bönhörelser skall du möta. Som de vita snöflingorna faller stilla och tätt en vinterdag, så skall bönhörelserna dala ned över dig för varje steg, du går fram, ända till dödens stund. Ditt livs historia skall bli dina böners och bönhörelsers historia.”