Skip to main content

Vid ett tillfälle under 1949, i Adelaide, Australien, var det en grupp pensionerade kinamissionärer tillsammans med några andra kristna vänner som samlades för bön. När de skulle börja bönemötet kom en förnimmelse av brådska över dem och de upplevde att de skulle be speciellt för Hayden Melsap som var missionär för China Inland Mission. De släppte all inledning och började be intensivt ända tills de upplevde en känsla av frid och frihet.

Några år senare när Hayden Melsap var på besök i Australien så frågade de pensionerade missionärerna honom om han kunde minnas någon speciell händelse från 1949. Till sin förvåning fick de reda på att den dag och den tid när de hade bett för Hayden Melsap så hade han och två andra missionärer stått på en innergård i Kina framför en kommunistpatrull som riktade sina vapen mot dem och de skulle avrättas. Precis när befälet skulle ge sin order om att skjuta, så öppnades dörren och ett högre befäl kom in på gårdsplanen. När han såg vad som höll på att hända så ropade han ”Stopp!” Sedan steg det högre befälet fram, la armen runt Melsap och ledde honom och de andra missionärerna ut i frihet.
(Touch the World Through Prayer, Wesley Duewel, sid 85)