Skip to main content

På samma sätt är det när Anden stöder oss i vår svaghet. Vi vet ju inte hur vår bön egentligen bör vara, men Anden vädjar för oss med rop utan ord, och han som utforskar våra hjärtan vet vad Anden menar, eftersom Anden vädjar för de heliga så som Gud vill.
Romarbrevet 8:26-27

Den Helige Ande vill hjälpa oss i bönen. Ordet ”hjälpa” eller ”stödja” är för svagt för att uttrycka vad texten egentligen handlar om. Grundordet här för ”hjälp” betyder att göra något tillsammans med någon på samma gång. Här handlar det om att den Helige Ande går in under vår bönebörda tillsammans med oss och är bärare av den.

När det uttrycks att Anden ”vädjar för oss” har det en betydelse av någon som är närvarande med syftet att bistå, precis som en advokat gör inför rätten. I detta sammanhang betyder det att den Helige Ande på ett väldigt starkt sätt bistår oss när vi ber. Han ger oss kraft, Han leder oss i bönen, Han ger oss de rätta orden, Han ger frimodighet och frid i bönen.

Jesus Kristus är vår förebedjare himlen och den Helige Ande är vår förebedjare som finns i oss.