Skip to main content

”Den himmelska kraften står till vårt förfogande.
Det är endast fråga om att få kontakten i ordning. Låt oss bedja om bönens Ande! Han vill ta oss med in i det rum i verkstaden där kraftledningarna ligger. Över dörren till det rummet står det skrivet: ’Intet ska vara omöjligt för eder.’
Vad det i framtiden ska bli av vårt högt spända kristliga arbete, det beror varken på inskränkning eller omorganisation.
Det beror på om Guds Ande lyckas förmå oss att ta upp bönens arbete.”  – Ole Hallesby

Förberedelse för väckelse innebär inte en planlös väntan. Väckelse är ett Guds verk, men i detta verk finns bedjare som släpper in Guds kraft och Guds Ande genom ett kontinuerligt och väl utfört bönens arbete. Gud förbereder väckelse genom att kalla på bedjare. Gud låter väckelse fortsätta genom kontinuerlig bön. Gud låter väckelsens frukter i form av omvändelser, mirakler och Andens gåvor bli verklighet som svar på bön.