Skip to main content

Wesley Duewel berättar i sin bok ”Touch the World Through Prayer” om en man från Storbritannien som var en av Guds tysta förebedjare. Han bad regelbundet för missionsarbetet i Kina. Efter hans död hittade man i hans dagbok mer än 20 anteckningar om missionsstationer i Kina. I anslutning till anteckningen fanns en notering om att Gud lett honom att bedja trons bön för väckelse på den platsen.

När man gjorde en undersökning så visade sig att Gud hade sänt andlig förnyelse till var och en av de uppräknade platserna under åren i den exakta ordningen som mannen räknat upp dem i sin dagbok. Där hade han indikerat att Gud hjälpt honom att proklamera Guds Andes mäktiga verk på platsen genom trons bön.

Ingen visste om denne bönekämpe förrän efter hans död, men Gud besvarade bön efter bön. (sid 176).

Kom ihåg att Gud kan leda dig i bön så att väckelse uppstår, problem får sina lösningar, hinder övervinns och människor får möta Gud. Håll fast vid det som Gud lägger på ditt hjärta som böneämne och agera också när du upplever Guds ledning till det.