Skip to main content

Så kan vi då, mina bröder, tack vare Jesu blod frimodigt gå in i helgedomen på den nya och levande väg genom förhänget – hans kropp – som han har invigt åt oss. Vi har en stor överstepräst som är satt att råda över Guds hus. Låt oss därför träda fram inför Gud med uppriktigt hjärta och i full trosvisshet, med ett hjärta som renats och inte vet av någon synd och med en kropp som badats i klart vatten. Låt oss orubbligt fortsätta att bekänna vårt hopp, ty han som gav oss löftena är trofast.
Hebreerbrevet 10:19-23

Jesu död och uppståndelse har öppnat vägen till Gud. Den som tror kan vara frimodig i att närma sig Gud.
Den öppna vägen till Gud beror inte på den som tror utan finns där på grund av Jesu blod. Vår öppna himmel är genom en korsfäst Frälsare; hans död är för oss vägen till livet.

Det som har hänt genom Jesus Kristus är en helt ny situation i hur vi kan närma oss Gud. Genom Jesus Kristus.

Det är författarens intention att visa på ett tydligt sätt att vi kan närma oss Gud. Det som benämns som ”helgedomen” i texten är det vi hittar i Gamla Testamentet som den plats där Gud uppenbarar sig (Det allra heligaste). Platsen där Gud talar och uppenbarar sin vilja.

Så stanna upp och tänk efter; det är inte genom dina böneord du kommer nära Gud, inte genom hur du känner det eller genom ditt behov. Det är Jesus som öppnat vägen till Gud och hans gemenskap. Du får komma som hans barn och kan alltid vara frimodig.

Håll orubbligt fast vid det och närma dig frimodigt Gud för att du ska hjälp i rätt tid. Vägen till en innerlig Gudsgemenskap är öppen för dig.