Skip to main content

Bönen är ett arbete som inte kan ersättas. Ole Hallesby skriver om bönen att ”det är ett arbete som inte kan ersättas av något annat arbete i Guds rike. Detta behöver vi alla bli påminda om, ty vi har lättast att se det alldeles omvänt: när vi är riktigt upptagna med arbete i Guds rike, så kan vi utan fara minska lite på den tid, vi använder till bön. Denna tankegång ligger oss alla i blodet. Och Satan sörjer för att blåsa liv i den i rätt tid.
Därför gäller det, att Guds Ande får bränna in i våra hjärtan denna hemlighet, att det viktigaste arbete vi har, det utför vi på knä, ensamma med Gud, borta från världens larm och människors beundran.”

Resultat av bön

Det som Ole Hallesby gång på gång påpekar i sin bok ”Från Bönens Värld” är att bönen är själva motorn till andligt skeende. God planering, bra entreprenörskap och gott ledarskap kan upprätthålla  en nivå av rörelse, men saknas bönen blir det mycket yta och lite liv. Bönen öppnar upp för Guds kraft och Guds Ande att verka mitt i mänsklig svaghet och mänsklig otillräcklighet. Och förstärker givetvis planering, entreprenörskap och ledarskap.

Ett enträget bultande på himlens dörr kan förvandla en hel stad, ja ett helt land och vända människors hjärtan till Gud.