Skip to main content

Gör er inga bekymmer, utan när ni åkallar och ber, tacka då Gud och låt honom få veta alla era önskningar. Då skall Guds frid, som är mera värd än allt vi tänker, ge era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus.
Filipperbrevet 4:6-7

De bekymmer som Paulus talar om här är ängslig upptagenhet som gränsar till överängslighet. De bekymmer man möter upptar så mycket av sinnet att man gärna fastnar och ältar det om och om igen. Men det handlar även om en upptagenhet av det närvarande som innebär att de riktiga perspektiven blir skeva och felaktiga. Vi fastnar i en oro för saker på ett sätt som vi egentligen inte borde. Man brukar säga att över 70 procent av det vi oroar oss för ska hände aldrig kommer att inträffa.

Paulus ger ett bra recept. Det är att låta det som möter i livet landa i bön. När något kommer som vill uppta tankar och sinne får man lägga fram det inför Gud i bön. Och var uppmärksam på att i bibeltexten så gäller det allt som vi kan möta.

I texten används två ord för bön. Det första handlar om bön i dess generella vida betydelse, det andra handlar om att be för ett speciellt behov eller sak.

Det ligger en befrielse att sätta ord på sina bekymmer. Det gäller även om det är en nära vän eller bekant som lyssnar. Att tala om sina bekymmer inför Gud innebär att Gud släpps in i våra bekymmers värld. Och i hans närvaro har bekymren ingen överlevnadskraft.

Tacksägelse är något som uppstår när bekymmer och Gud kommer i rätt perspektiv till varandra. Vetskapen om att Gud kan och vill hjälpa oss är det som föder tacksägelse. När vi gett våra bekymmer till Gud kan vi också släppa dem genom att tacka Gud för att han hör oss. Tacksägelsen har också sin grund i att vi överlåter kontrollen för det som möter oss, bekymmer, önskningar och svårigheter till Gud. Då kan vi tacka honom av hela vårt hjärta eftersom vi vet att han har makten att förändra, skapa nytt och leda oss framåt.

I denna böneprocess får vi uppleva hur friden tar över i vårt sinne och i våra tankar.

Bild: Från Dallas Baptist University. I deras böneträdgård finns denna staty med en knäböjande ung man vid en öppen bibel.