Skip to main content

Bibeln är nära förknippad med bön. Det som vi kan läsa om bönen och från bönens värld i Bibeln ger styrka och tro rakt in i vårt böneliv. Det finns några sätt vi kan använda Bibeln på, när det gäller vårt böneliv.

 1. Börja din bönestund med ett bibelord.
  Din bönetid blir mer effektiv om du stannar upp och lyssnar till vad Gud vill säga dig genom sitt ord – innan du börjar att be. Det var den läxa som Georg Muller (trons apostel) lärde sig. Georg Muller hade som vana under sina senare år att läsa igenom Bibeln 4 gånger per år.
 2. Tillämpa vad du läser.
  Ställ frågor: Vad är det som uppmuntrar dig? Hur hjälper det dig? Finns det andlig vägledning i det som du läser?
 3. Gör bibelorden personliga under det att du ber.
  Många av de Psaltarpsalmer vi läser är böner. Du kan göra dem till dina egna genom att sätta in ”Jag” framför de ord och löften du hittar. Många kan du sätta in ditt eget personliga pronomen i för att understryka de löften som Gud ger.
  Ex: Ps 91: ”Jag sitter under den Högstes beskydd och under den Allsmäktiges skugga….”
  ”Han skall rädda mig….”
 4. Bada din själ i bibelordet för att föda din tro.
  ”Alltså kommer tron av predikan och predikan i kraft av Kristi ord.” (Romarbrevet 10:17)
  Ditt trosliv hänger ihop med Guds ord.
 5. Memorera bibelord som är användbara i bönen.
  Många kan Psaltaren 23 utantill. Men det finns många fler bibelord som kan utgöra material för den Helige Ande när Han vill påminna dig om alla löften som fått sitt Ja och Amen genom Jesus Kristus.
 6. Använd Guds ord när du lovar och tackar Gud.
  Här finns det många Psaltarpsalmer du kan använda, men också delar i de brev som Paulus skriver.
 7. Använd Guds ord för att bekänna din ovärdighet.
  Vi får inte bönesvar på grund av meriter. Det är ett Guds verk. Du kan tillämpa olika bibelord i din situation från Bibeln: 1 Mosebok 32:10, 2 Samuelsboken 7:18, 1 Kungaboken 3:7, Jeremia 1:6, Lukas 7:6-7, o.s.v.
 8. Använd Bibelns uttryck som dina egna böneuttryck.
  – Bön om rening: Psaltaren 19:12-13
  – Bön om välsignelse över det du gör: Psaltaren 90:16-16
  – Bön om ledning: Psaltaren 5:8, 25:4-5, 31:3
  – Bön att Gud ska lyssna och hjälpa: Nehemja 1:5-6, Psaltaren 5:1-2, 17:1, 19:14
  – Bön om personlig mognad och tillväxt: Romarbrevet 12:1-2, Efesierbrevet 3:16-21, Filipperbrevet 1:10-11, 3:12-15, 4:4-8.
  – Bön om hjälp i den andliga striden: Efesierbrevet 6:10-18
 9. Bejaka och ta till dig Bibelns löften när du beder.
  Ta till dig Bibelns löften som givna till dig.
 10. Använd Guds ord för att tillrättavisa fienden.
  Jesus använde Guds ord när han blev frestad av Satan (Matteus 4:1-11). Du har auktoritet att göra detsamma. Var inte nonchalant när du går emot Fienden, men frukta honom inte. Använd Guds ord för att stå emot honom. Guds änglar kommer att bistå ditt användande av Guds ord och Fienden ska fly (Jakobs brev 4:7).Från Touch the World through Prayer av Wesley Duewel ( sid 149-151)