Skip to main content

”Gud har valt att fullgöra många av sina suveräna syften med vår hjälp. Paulus påminner oss om och om igen om att Gud har valt oss till sina medarbetare för att sprida evangeliet. Paulus understryker vårt heliga ansvar att arbeta tillsammans med Gud. Varje lydnadshandling till Gud är viktig, men det finns många situationer där vi är begränsade. Vi kanske inte är på platsen där behovet finns. Vi kanske saknar speciell förmåga eller tillräcklig erfarenhet. Men vi kan alltid arbeta tillsammans med Gud genom bön.

Genom bön kan vi samarbeta med Gud var som helst, vilken tid som helst och för vilket behov som helst. Vi är skapade att be. Vi blev räddade genom Guds nåd med möjligheten att gå in i bönens tjänst. Vi har friheten, rätten och positionen som Guds barn, kallade att arbeta tillsammans med honom, utvalda för hans speciella syfte.

Jesaja profeterarNi själva skall kallas Herrens präster, vår Guds tjänare skall ni heta” (Jesaja 61:6). I Uppenbarelseboken 1:6 står det att Jesushar gjort oss till ett kungadöme, till präster åt sin Gud och fader”.

En del av Guds syfte med att göra oss till präster är för vi ska prisa och ära honom. Men det inkluderar mer än det. Vi ska vara ”kungar och präster” (1 Petrus brev 2:5-10). Vi har fått officiellt tillträde till himlens tronrum så att vi kan göra förbönstjänst tillsammans med Jesus.”  Touch The World Through Prayer, Wesley Duewel, sid 22-23)

Genom förbönstjänst kan vi samarbeta med Gud. Den Helige Ande vill ge dig och mig information om vad vi ska be om och vill även guida oss i bönen. Han vill hjälpa oss att bedja på ett sätt som gör att vi växer i både kunskap och insikt.

I alla tider har kristna gjort upplevelser av de blivit manade av Gud att be för specifika situationer, människor eller händelser. Det har förändrat länder, omständigheter och människors liv. Att vara lyhörd för Den Helige Andes röst är att vara lyhörd för vad Gud vill uträtta där du bor och där du finns.