Skip to main content

Jag lyfter mina ögon upp till bergen.
Varifrån skall min hjälp komma?
Min hjälp kommer från Herren,
som har gjort himmel och jord.
Inte skall han låta din fot vackla,
inte slumrar han som bevarar dig.
Psaltaren 121:1-3

Ett av de största misstag vi kan göra är att börja vår arbetsinsats för Gud utan att först komma till honom. Det är sant att Gud samarbetar med oss människor och kallar oss till tjänst för honom. Han ger oss gåvor och utrustar oss. Vi kan till och med åstadkomma en del rörelse i kyrkans värld genom att låta vår egen kraft kanaliseras på ett bra sätt in i Guds verk. Det är inte fel. Men om vi verkligen vill ha Guds närvaro i det vi gör och hans kraft behöver vi som det allra första vi gör; stanna upp och be Gud om hjälp. Kathryn Kuhlman var använd av Gud i fråga om helande för människor. Hennes upprepade bön var: ”Tag inte din Helige Ande ifrån mig!”

Oavsett vad vi gör i Guds rike så kan vi göra mer skillnad när vi börjar med att vända blicken mot Gud och fråga efter hjälp från honom. Då kommer hans Ande och hjälper vår svaghet.